Termene si conditii

Contract de utilizare site web – Termeni si conditii

Prevederi speciale

1. Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare, S.C. Saint Angel S.R.L. isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.
2. În conformitate cu legislația în vigoare, prin Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 și Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, pentru executarea prezentului contract, S.C. Saint Angel S.R.L. va colectarea și procesarea urmatoarelor date personale cu caracter personal:
Cv, Nume, prenume, e-mail, telefon, adresa postală, fotografie, sex, data nașterii, date bancare, istoric profesional, istoric educational, istoric medical, certificat medical, cazier/istoric judiciar, starea civila, copii, fotocopii dupa acte de identitate, pasapoarte, cazier, certificat nastere, certificat de casatorie, recomandari de la fosti angajatori, adeverinte medicale.
3.Interesele legitime pentru prelucrare
Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul legitim al S.C. Saint Angel S.R.L. este desfasurarea activitatii si executarea contractului de consultanta care include
– Sa ofere aplicantului dreptul de orientare si sfaturi in cariera, precum sa indrume si sa consilieze aplicantul in vederea obtinerii unui loc de munca la un angajator, indruma aplicantul a-si trimite datele catre diversi angajatori
– Sa recomande aplicantul catre diversi angajatori
– Sa ofere consultanta aplicantului in vederea completarii actelor si formularelor necesare,pe care un viitor angajator le-ar putea cere si sa indrume aplicantul de a ajunge in conditii optime de transport la destinatia stabilita de acesta si angajator.
in vederea indentificarii si contactarii de ofertanti in vedera identificarii ofertanti de locuri de munca pentru care candidatul/beneficiarul poate aplica si acces web la platforma web.
4.Datele cu caracter personal colectate vor fi utilizate în scopurile
• Incheierea si exercitarea unui contract de consultanta
• Procesarea datelor in vederea exercitarii corecte a contractului de consultanta
• Transmitere prin email, telefon, curierat de informații despre derularea contractului, notificari sau rapoarte despre oferte identificate (anuntarea aplicantului prin email sau telefonic asupra ofertelor de locuri de munca promovate de catre diversi angajatori)
• Prezentarea CV-urilor partenerilor Saint Angel S.R.L. in vederea recomandarii aplicantilor la diversi posibili angajatori
• Intocmirea documentatiei fiscale necesare conform codului fiscal in vigoare si/sau procesarea plății
• Inscrierea datelor in documentele electronice interne de gestiune al clientilor si contractelor
• Arhivarea contractelor si documentelor contabile emise pentru executarea contractului
5.Durata păstrării datelor în bazele de date
Datele cu caracter personal mai sus menționate vor fi utilizate numai în scopurile menționate și vor fi mentinute în baza de date a Saint Angel S.R.L. pe o perioada de 12 luni sau până la notificarea in scris a aplicantului la adresa protectiadatelor@job-agency.ro sau office@job-agency.ro sau prin posta la adresa sediului societatii sat Nazna, com. Sincraiu de Mures, str. Violetelor nr. 13C, judet Mures, Romania, dupa care datele aplicantului care nu mai sunt necesare vor fi distruse si consemnat in jurnalul de distrugere date, iar datele care necesita arhivarea vor fi arhivate.
6. Dezvăluiri
Prin exceptie de la cazurile expuse, S.C. Saint Angel S.R.L. nu va dezvalui nici un fel de informatie identificabila personal despre utilizatorii sai catre terte parti fara a primi mai intai consimtamantul expres al utilizatorilor in aceasta privinta.
In acelasi timp insa, S.C. Saint Angel S.R.L. poate dezvalui informatii cu caracter personal atunci cand legea prevede expres acest lucru sau cand acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor S.C. Saint Angel S.R.L.
In concluzie, atunci cand accesati siteurile S.C. Saint Angel S.R.L. si sunteti rugat sa ne dezvaluiti informatii despre dumneavoastra, veti dezvalui aceste informatii doar siteurilor S.C. Saint Angel S.R.L., cu exceptia cazului cand serviciul sau informatia respectiva este oferita in parteneriat cu un alt site sau serviciu.
7. Transfer international
Datele dumneavoastră pot fi transferate în state precum state membre ale Uniunii Europene sau din afara acestuira, in tari precum Cipru, Elvetia, Germania, Austria, Olanda, Marea Britanie, etc în vederea recomandarii persoanei dvs. la un posibil viitor angajator, cu scopul obtinerii unui loc de munca.
8.Drepturile persoanelor vizate
Cele mai importante prevederi consolidează drepturile persoanelor fizice, respectiv dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul de a fi uitat (art.17), dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opoziţie (art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art.22), dreptul la despăgubiri (art.82), dreptul de a depune o plângere (art.77) în caz de încălcare a drepturilor persoanei vizate garantate de GDPR – Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă către S.C. Saint Angel S.R.L. la adresa din contract. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
9 Acceptarea contractului
a. Prin transmiterea formularului de inregistrare CV online si acceptarea contractului in format electronic (bifare casuta Acceptare Termeni si conditii), Beneficiarul confirma si este de acord ca serviciile sunt furnizate conform conditiilor prezentului Contract;
b. Contractul va intra in vigoare la data cand a fost semnat de catre toate Partile, conform punctului 9.C).
c. Contractul poate fi incheiat in format electronic prin solicitarea prin email sau completarea formularului de comanda online a serviciilor de catre Beneficiar, disponibil pe paginile de internet ale Prestatorilor si acceptarea solicitarii de catre Prestator. In cazul situatiei descrise in fraza anterioara, Contractul va fi incheiat imediat ce Prestatorul trimite mesajul (in format electronic) prin email sau o notificare in scris Beneficiarului, care sa contina informarea privind faptul ca a fost aprobata solicitarea sa si ii va emite factura Proforma sau dupa caz, direct Factura Fiscala. Prestatorul poate refuza sa incheie Contractul din orice motiv si fara nici o obligatie sa faca specificatii in acest sens, ceea ce se va notifica Beneficiarul in maniera specificata in propozitia anterioara.
d. Beneficiarul va selecta pachetul de servicii dorit din formularul de comanda.
e. Beneficiarul confirma ca are acces la, a citit si convine sa isi asume raspunderea conform conditiilor prezentului Contract.
10. Prevederi generale
Utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul de date către alți terți decât cei menționați este strict interzisă. Vă informăm că datele dumneavoastră de contact cu caracter personal vor fi preluate în baza noastră de date pentru executarea contractului de consultanta. Modul în care avem grijă de datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție este parte din responsabilitatea noastră.
11. Ca urmare a aplicării, începând cu data de 25 mai 2018, a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare ”GDPR”), am actualizat acordul de prelucrare a datelor personale în scop de marketing direct. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către S.C. Saint Angel S.R.L. numai în scopurile declarate (executarea unui contract), confidențialitatea datelor dumneavoastră joacă un rol foarte important pentru noi.
12. Pentru protejarea informațiilor personale, S.C. Saint Angel S.R.L. utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de S.C. Saint Angel S.R.L..
13. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa postală, sex, fotografie, data nașterii, semnătura, etc) în scop contractual. Una sau mai multe dintre datele menționate pot fi comunicate împuterniciților S.C. Saint Angel S.R.L. in scopurile mentionate mai sus conform legislației în vigoare.
14. Informațiile personale pot fi transferate în afara țării, inclusiv către țări ce nu oferă același nivel de protecție a informațiilor personale, pentru îndeplinirea scopurilor care au fost declarate sau pentru depozitarea datelor. S.C. Saint Angel S.R.L. se angajează să protejeze siguranța și confidențialitatea informațiilor personale la transferul acestora. În astfel de cazuri de transfer, vom asigura o protecție adecvată fie prin prevederi contractuale corespunzătoare, fie după cum se solicită prin lege.
15. S.C. Saint Angel S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal angajaților proprii în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor și cu regulamentul intern și numai pentru scopul în care au fost comunicate, împuterniciților S.C. Saint Angel S.R.L., partenerilor comerciali ai S.C. Saint Angel S.R.L. (furnizori de servicii de recrutare, angajatori, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor si serviciilor noastre, curieri, furnizori găzduire site), dar numai după asigurarea respectării de către aceștia a confidențialității acestora și legislației în vigoare. Excepție de la regula anterioară este în situația în care transferul / accesarea / vizualizarea datelor este solicitată de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.
16. S.C. Saint Angel S.R.L. a adoptat măsuri interne adecvate și rezonabile – tehnice și de securitate – împotriva accesului neautorizat, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor.
17. S.C. Saint Angel S.R.L. nu poate fi responsabilă când pierderea datelor rezultă dintr-o cauză ce nu ține de noi și nici pentru acțiunile unor terți ce v-ar putea folosi datele în mod neautorizat sau ilegal.
18. Cele mai importante prevederi consolidează drepturile persoanelor fizice, respectiv dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul de a fi uitat (art.17), dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opoziţie (art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art.22), dreptul la despăgubiri (art.82), dreptul de a depune o plângere (art.77) în caz de încălcare a drepturilor persoanei vizate garantate de GDPR – Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă către S.C. Saint Angel S.R.L. la adresa de e-mail protectiadatelor@job-agency.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
19. De asemenea, GDPR-ul reglementează aspecte ce țin de securitatea și confidențialitatea datelor personale utilizate de către Cookie-urilor. În acest sens am pregătit și actualizat o pagină specială “Politica de utilizare cookie-uri” unde am explicat pe larg ce sunt Cookie-urile, la ce sunt utilizate, ce tip de date sunt colectate de către acestea și cum se pot șterge sau restricționa.
20. Dacă aveți mai multe întrebări legate de GDPR, protecția datelor personale, utilizarea Cookie-urilor sau alte întrebări de orice natură, ne puteți scrie la adresa de email protectiadatelor@job-agency.ro și vă vom răspunde cu mare plăcere.
21. Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului nostru Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.
22. La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
23. Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor S.C. Saint Angel S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate. Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.
24. Acest email reprezintă o notificare oficială din partea S.C. Saint Angel S.R.L. realizată în baza obligațiilor legale ce ne revin.
25. S.C. Saint Angel S.R.L., are sediul in Str. Violetelor nr. 13C, Loc. Nazna, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J26/859/2007, identificata cu CIF 21700260, e-mail protectiadatelor@job-agency.ro, telefon 0740 095 788.
26. Vă încurajăm să citiți documentația pusă la dispoziția dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru: Politica de Confidențialitate, Politica de Utilizare a Cookie-urilor cât și Termenii și Condițiile de Utilizare.
27. S.C. Saint Angel S.R.L. este un partener responsabil și foarte atent în ceea ce privește datele clienților săi adaptându-se la toate cerințele legislative pentru a putea oferi clienților săi experiențe excepționale alături de noi, într-un cadru adecvat și sigur.


Politica cookies

 

Politica Utilizare Cookies
Prezentul document de informare este destinat utilizatorilor pentru a pune in vedere prezenta si utiliarea de cookie-urilor pe siteul www.job-agency.ro
Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.job-agency.ro

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:
Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.
Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii si subdomeniile lor: www.job-agency.ro
Acest site foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:
• Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’)
• Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.
• Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
• Imbunatatesc eficienta publicitatii online.
Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

CE ESTE “COOKIE”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe site-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

EXISTA 2 CATEGORII MARI DE COOKIE-URI:
Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt site decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR?
Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (site-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor siteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

CARE ESTE DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?
Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite site-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel site (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?
Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CATRE ACEST SITE
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
• Cookie-uri de performanta a site-ului
• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
• Cookie-uri pentru geotargetting
• Cookie-uri de inregistrare
• Cookie-uri pentru publicitate
• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: (Google, Facebook, Youtube, etc )

COOKIE-URI DE PERFORMANTA
Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR
De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING
Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.
Cookie-uri pentru inregistrare Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

 

COOKIE-URI PENTRU PUBLICITATE
Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

COOKIE-URI ALE FURNIZORILOR DE PUBLICITATE
O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.
Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

ALTE COOKIE-URI ALE TERTELOR PARTI
Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui site sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.
Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

EXEMPLE DE INTREBUINTARI IMPORTANTE ALE COOKIEURILOR ( CARE NU NECESITA AUTENTIFICAREA UNUI UTILIZATOR PRIN INTERMEDIUL UNUI CONT):
Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe unsite (ex prin motoare de cautare, direct, din alte site-uri etc). Site-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

SECURITATE SI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENTIALITATE
Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip text simplu.
Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si site, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).
Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un site nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURA SI RESPONSABILA, BAZATA PE COOKIES.
Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:
Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa site-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

CUM POT OPRI COOKIE-URILE?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955
Cookie settings in Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-sites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Cookie settings in Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647
Cookie settings in Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

LINKURI UTILE
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
All About Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

Aveti la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:
www.youronlinechoices.eu/ro
http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies —increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work—cookies-faq.aspx


Politica confidentialitate

 

Politica de confidentialitate
Declaratie confidentialiate

Suntem foarte incantati de interesul acordat pentru serviciile si produsle oferite de compania noastra. Protectia datelor este o prioritate deosebit de importanta pentru gestionarea solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L.. Utilizarea paginilor de internet ale siteurilor S.C. Saint Angel S.R.L. este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, daca un subiect de date doreste sa utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesara. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista o baza legala pentru o astfel de prelucrare, obtinem in general consimtamantul persoanei vizate.
I. Conditii generale
1. Siteul web www.job-agency.ro este administrat de catre societatea S.C. Saint Angel S.R.L., are sediul in Str. Violetelor nr. 13C, Loc. Nazna, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/859/2007, identificata cu CIF 21700260, e-mail protectiadatelor@job-agency.ro, telefon 0740 095 788.
2. Site si / sau software si/sau www.job-agency.ro reprezinta site-ul web apartinand S.C. Saint Angel S.R.L. la urmatoarea adresa web www.job-agency.ro prin care utilizatorul are acces la informatii, servicii si software oferite de S.C. Saint Angel S.R.L. prin intermediul site-ului www.job-agency.ro si a domeniilor sale conexe.
3 Prezentul document Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialiate face parte din Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului, disponibile la www.job-agency.ro si in sectiunea de utilizare a softului sub denumirea „Termeni si conditii de utilizare”.
4. Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul document ori de cate ori este necesar. Orice modificare adusă prezentului document intra in vigoare imediat dupa publicarea sa pe site. Utilizatorii site-ului vor fi informati despre modificarea prezentului document direct pe site, sau dupa caz, prin e-mail. Fara a aduce atingere celor de mai sus, in cazul in care Utilizatorul site-ului continua sa utilizeze site-ul dupa ce a avut loc o modificare a prezentului document, se considera ca respectivul Utilizator este de acord cu modificarile produse.
5. Va rugam sa luati in considerare ca accesand site-ul nostru, acceptati in mod neconditionat Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialiate, Politica de Cookie-uri, precum si Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului si a softului.
6. In cazul in care un Utilizator nu este de acord cu una sau toate conditiile stipulate in Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului sau cu Politica de Confidentialitate, Declaratia confidentialiate si Politica de Cookie-uri, nu poate folosi siteul si softul aferent, si este recomandata incetarea utilizarii acestui site.
7. Depunem eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii dumneavoastra atunci cand utilizati serviciile noastre. Prin urmare, avem o politica menita sa stabileasca modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate si protejate.
II. Definitii
1. Declaratia privind protectia datelor a solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L. se bazeaza pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibila si usor de inteles pentru publicul larg, precum si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai intai terminologia utilizata.
2. In aceaste documente folosim, intre altele, urmatorii termeni:
a) Date personale – Datele personale inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
b) Persoana vizata – Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila, ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre controlorul responsabil cu prelucrarea.
c) Prelucrarea – Procesare este orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
d) Restrictionarea prelucrarii – Restrictionarea procesarii este marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii procesarii acestora in viitor.
e) Profilarea – Profilare inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale , interese, fiabilitate, comportament, locatie sau miscari.
f) Pseudonimizarea – Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri tehnice si organizatorice care sa asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare – Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altii, determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in cazul in care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrari sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii sau de statul membru.
h) Procesor – Procesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.
i) Beneficiarul – Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa fie in conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile procesarii.
j) Tert – Terta parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau operatorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.
k) Consimtamant – Consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .
III. Protejarea datelor
1. Apreciem interesul fata de compania noastra. Protectia datelor personale pe care ni le incredintati este o prioritate pentru noi si dorim sa va simtiti in siguranta si siguri cand vizitati site-ul nostru sau folositi ofertele noastre online.
2. Este important pentru noi sa fiti pe deplin informati cu privire la datele personale pe care le colectam atunci cand utilizati ofertele si serviciile noastre online si sunteti familiarizati cu modul in care le folosim.
IV. Principiile si Drepturile persoanelor vizate
1. Documentul pe care tocmai il parcurgeti in acest moment este, de fapt, unul dintre modurile in care noi dorim sa va aratam ca increderea pe care ne-o acordati nu este unilaterala, si ca si noi, la randul nostru, luam toate masurile necesare pentru ca vizita dumneavoastra in siteul nostru sa fie cat mai placuta si fara consecinte pe care nu le anticipati.
2. Pentru orice intrebare sau nedumerire in privinta termenilor utilizati mai jos sau asupra oricaror alte probleme legate de modul in care noi intelegem sa pastram confidentialitatea datelor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la office@job-agency.ro
3. Misiunea noastra este sa oferim fiecarei persoane si fiecarei organizatii din lume posibilitatea de a realiza mai multe. In toate actiunile noastre vom mentine valoarea atemporala a confidentialitatii si va vom oferi in continuare posibilitatea de a va controla datele.
4. Aceasta incepe asigurandu-va ca aveti optiuni relevante pentru modul si motivul pentru care datele sunt colectate si utilizate si ca aveti informatiile necesare pentru a face alegerea potrivita pentru dumneavoastra dintre produsele si serviciile noastre.
5. Lucram in fiecare zi pentru a va castiga increderea, concentrandu-ne asupra a sase principii cheie privind confidentialitatea:
• Control: Aveti controlul confidentialitatii dumneavoastra, cu instrumente usor de utilizat si optiuni clare.
• Transparenta: Suntem transparenti cu privire la colectarea si utilizarea datelor, astfel incat sa puteti lua decizii in cunostinta de cauza.
• Securitate: Protejam datele pe care ni le oferiti prin intermediul unor caracteristici puternice de securitate si criptare.
• Protectie juridica puternica: Respectam legile locale privind confidentialitatea si luptam pentru protectia juridica a confidentialitatii dumneavoastra ca drept uman fundamental.
• Fara directionare bazata pe continut: Nu utilizam e-mailul, chatul, fisierele sau alt continut personal pentru a va livra reclame.
• Beneficii pentru dumneavoastra: Atunci cand colectam date, le utilizam pentru a va ajuta si a va oferi experiente mai bune.
6. Aceste principii stau la temelia abordarii confidentialitatii la S.C. Saint Angel S.R.L. si vor continua sa ghideze modul in care dezvoltam produsele si serviciile noastre.
7. Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare, S.C. Saint Angel S.R.L. isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.
A. Dreptul de confirmare
8. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator o confirmare a faptului daca datele cu caracter personal care o privesc sau nu sunt prelucrate. Daca un subiect de date doreste sa se foloseasca de acest drept de confirmare, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.
B. Dreptul de acces
9. La cerere, aveti dreptul de a obtine informatii de la noi despre datele personale referitoare la dumneavoastra si prelucrate de noi, in masura in care sunt definite in art. 15 GDPR. Puteti trimite solicitarea dumneavoastra fie prin posta, fie prin e-mail la adresele de mai jos.
10. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator informatii gratuite cu privire la datele sale personale stocate in orice moment si o copie a acestor informatii. In plus, directivele si regulamentele europene acorda accesul persoanelor vizate la urmatoarele informatii:
• scopul prelucrarii;
• categoriile de date cu caracter personal vizate;
• destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele cu caracter personal, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
• daca este posibil, perioada prevazuta pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
• existenta dreptului de a solicita rectificarii sau stergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau de a se opune unei asemenea prelucrari;
• existenta dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
• in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile cu privire la sursa acestora;
• existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, mentionata la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si, cel putin in acele cazuri, informatii semnificative cu privire la logica implicata, precum si semnificatia si consecintele avute in vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizata.
11. In plus, persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala. In acest caz, persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la garantiile corespunzatoare privind transferul.
12. Daca un subiect de date doreste sa se prevaleze de acest drept de acces, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.
C. Dreptul la rectificare
13. Aveti dreptul sa ne solicitati sa remediem fara intarziere orice date personale inexacte cu privire la dumneavoastra (articolul 16 GDPR). In acest scop, va rugam sa contactati la adresa de e-mail protectiadatelor@job-agency.ro
14. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Tinand cont de scopurile prelucrarii, persoana vizata are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
15. Daca un subiect de date doreste sa exercite acest drept la rectificare, poate in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.
D. Dreptul la stergere (Dreptul de a fi uitat)
16. In cazul in care motivele juridice definite la art. 17 se aplica GDPR, aveti dreptul la stergerea imediata (“dreptul de a fi uitat”) de date cu caracter personal care va privesc. Aceste motive juridice includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate sau va retrageti consimtamantul si nu exista alte motive legale de procesare; persoana vizata obiecteaza prelucrarii (si nu exista motive intemeiate pentru prelucrare – nu se aplica obiectiilor la adresa publicitatii directe). Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact data mai jos.
17. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a stergerii datelor cu caracter personal care il privesc fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge fara intarziere date cu caracter personal in cazul in care unul dintre urmatoarele motive se aplica, atata timp cat prelucrarea nu este necesara:
• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod.
• Persoana vizata retrage consimtamantul la care se bazeaza prelucrarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR si in cazul in care nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare.
• Persoana vizata obiecteaza prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.
• Datele personale au fost procesate ilegal.
• Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale in legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul.
• Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.
18. Daca unul dintre motivele mentionate mai sus se aplica si un subiect de date doreste sa solicite stergerea datelor cu caracter personal stocate de solutiile S.C. Saint Angel S.R.L., poate oricand sa contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al S.C. Saint Angel S.R.L. se asigura imediat ca cererea de stergere este solutionata imediat.
19. In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in conformitate cu articolul 17 alineatul (1), sa stearga datele cu caracter personal, operatorul, luand in considerare tehnologia disponibila si costurile de implementare, masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, controlorii care proceseaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti controlori a oricaror legaturi, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, in masura in care prelucrarea nu este necesara. Un angajat al S.C. Saint Angel S.R.L. va organiza masurile necesare in cazuri individuale.
E. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
20. In cazul in care criteriile definite la art. 18 GDPR sunt indeplinite, aveti dreptul la restrictionarea procesarii asa cum este stabilit in articolul de mai sus al GDPR. In conformitate cu acest articol, se poate solicita restrictionarea prelucrarii, in special daca prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictia utilizarii acestora sau daca persoana vizata a optat pentru prelucrare in conformitate cu art. 21 (1) GDPR atata timp cat nu este clar daca interesul nostru legitim este superior interesului persoanei vizate. Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact precizata mai sus.
21. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a restrictionarii prelucrarii in cazul in care se aplica una dintre urmatoarele:
• Acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pentru o perioada care permite controlorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal.
• Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb limitarea utilizarii acestora.
• Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
• Persoana vizata a formulat obiectii privind prelucrarea, in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, in asteptarea verificarii daca motivele legitime ale operatorului sunt in contradictie cu cele ale persoanei vizate.
22. Daca una dintre conditiile mentionate mai sus este indeplinita si un subiect de date doreste sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal stocate de solutiile S.C. Saint Angel S.R.L., poate contacta in orice moment orice angajat al operatorului, astfel angajatul S.C. Saint Angel S.R.L. va aranja restrictionarea prelucrarii.
F. Dreptul la transferabilitatea datelor (portabilitate)
23. Aveti dreptul la portabilitatea datelor asa cum este definita in art. 20 GDPR. Aceasta inseamna ca aveti dreptul sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra, pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de masina si sa aveti dreptul sa transmiteti aceste date unui alt operator, cum ar fi un alt serviciu furnizor. Conditia preliminara este ca prelucrarea datelor sa se bazeze pe consimtamant sau pe un contract si se realizeaza prin mijloace automate.
24. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si lizibil in masina. Acesta are dreptul sa transmita aceste date altui controlor fara a se impiedica de catre operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atat timp cat prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul prevazut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atata timp cat prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite in interes public sau in exercitarea autoritatii publice conferite operatorului.
25. In plus, in exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor in conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul sa transmita date cu caracter personal direct de la un operator la altul, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si atunci cand nu face acest lucru afecteaza negativ drepturile si libertatile celorlalti.
G. Dreptul de a obiecta
26. Aveti dreptul sa va opuneti in orice moment conform art. 21 GDPR la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, care se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. Vom renunta la prelucrarea datelor dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime temeinice de procesare care va depasesc interesele, drepturile si libertatile sau daca prelucrarea nu se refera la stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
27. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legiuitorul european, in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazeaza pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplica, de asemenea, profilarii bazate pe aceste dispozitii.
28. Solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. nu mai prelucreaza datele cu caracter personal in caz de obiectie, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime convingatoare pentru prelucrarea care are prioritate fata de interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale .
29. In cazul in care solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul sa se opuna in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplica profilarii in masura in care este legata de un astfel de marketing direct. In cazul in care persoana vizata obiecteaza solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. la procesarea in scopuri de marketing direct, S.C. Saint Angel S.R.L. nu vor mai prelucra date personale in aceste scopuri.
30. In plus, persoana vizata are dreptul, din motive legate de situatia sa particulara, de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L. in scopuri stiintifice sau istorice de cercetare sau in scopuri statistice in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite din motive de interes public.
31. Pentru a-si exercita dreptul de a prezenta obiectii, persoana vizata poate contacta orice angajat al S.C. Saint Angel S.R.L.. In plus, persoana vizata este libera in contextul utilizarii serviciilor societatii informationale si, fara a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, sa utilizeze dreptul sau de a se opune prin mijloace automate prin utilizarea specificatiilor tehnice.
H. Luarea deciziei individuale automatizate, inclusiv profilarea
32. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care ii privesc sau o afecteaza in mod semnificativ in mod semnificativ, atat timp cat decizia (1) nu este necesar pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul si care prevede, de asemenea, adoptarea de masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanei vizate si interesele legitime sau (3) nu se bazeaza pe consimtamantul explicit al subiectului vizat.
33. Daca decizia (1) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) se bazeaza pe acordul explicit al subiectului datelor, solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. pun in aplicare masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile si interesele legitime ale subiectului vizat, cel putin dreptul de a obtine o interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
34. Daca persoana vizata doreste sa-si exercite drepturile privind luarea automata a deciziilor individuale, el sau ea poate oricand sa contacteze orice angajat al solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L..
I. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
35. Daca credeti ca prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra si efectuate de noi este ilegala sau inadmisibila, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere responsabila pentru noi. Puteti contacta aceasta autoritate la ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

V. Declaratia de confidentialiate
1. Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare, S.C. Saint Angel S.R.L. isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formlarelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.
2. S.C. Saint Angel S.R.L., a adoptat, implementat si dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.
3. Pentru protejarea informatiilor si datelor cu caracter personal, S.C. Saint Angel S.R.L., utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de S.C. Saint Angel S.R.L..
Drepturile persoanelor vizate
4. Conform legislatiei in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
5. Va notificam cu privire la faptul ca orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.
6. Din 25 Mai 2018, aplicarea GDPR va consolideaza drepturile, respectiv dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul de a fi uitat (art.17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opozitie (art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art.22), dreptul la despagubiri (art.82), dreptul de a depune o plangere (art.77) in caz de incalcare a drepturilor persoanei vizate garantate de GDPR – Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
7. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in strainatate decat in masura in care tertii implicate nu sunt din Romania si acest lucru este necesar in indeplinirea scopului.
8. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa catre S.C. Saint Angel S.R.L. la adresa de e-mail protectiadatelor@job-agency.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor
9. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil pentru a remedia situatia, trimitand un email la adresa sa de email office@job-agency.ro sau prin posta clasica la adresa ÷ S.C. Saint Angel S.R.L., in Str. Violetelor nr. 13C, Loc. Nazna, Romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/859/2007, identificata cu CIF 21700260, e-mail protectiadatelor@job-agency.ro, telefon 0740 095 788.
10. Toate datele procesate in cadrul acestor activitati vor fi tratate cu intreaga responsabilitate privitoare la pastrarea normelor de confidentialitate si siguranta a datelor personale.
11. Oricand veti avea acces la aceste date si veti putea solicita stergerea inregistrarilor dumneavoastra din toate evidentele studiului.
12. Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru informatii personale pentru a va putea trimite materialele solicitate, a va raspunde la intrebari sau pentru a va putea oferi un produs/serviciu/etc.
VI. Date personale colectate

1. Site-ul www.job-agency.ro si softul aferent colecteaza si proceseaza Date Personale conform acordului expres si tacit exprimat de catre utilizator prin declaratia de continut (inregistrarea contului in site si software) si prin acceptarea Termenilor si Conditiilor Generale de utilizare, disponibile atat la www.job-agency.ro cat si in sectiunea de utilizare a softului sub denumirea „Termenii si Conditiile Generale de Utilizare” si a prezentului document „Politica de Confidentialitate, Declaratia de confidentialitate si Politica de Cookie-uri”.
2. Datele Personale ale Utilizatorului sunt procesate de catre Site in concordanta cu legislatia romana in vigoare, in special in concordanta cu Regulamentul UE 679/2016 – GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea Datelor Personale”), cu Ordinul nr. 52 din 2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal (“Ordinul nr. 52”), si cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (“Legea nr. 506”).
3. Tipuri de date cu caracter personal colectam si mod de utilizare: Vom colecta datele cu caracter personal pe care ni le veti transmite atunci cand, spre exemplu, va inregistrati, va conectati sau contactati departamentul nostru de asistenta / suport clienti sau promovarea serviciilor noastre. Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti pot include, spre exemplu, date de contact, profesia, locul de munca si informatii despre plata, in plus, putem colecta anumite date cu caracter personal din surse externe, cum ar fi informatii privind solvabilitatea si actualizari ale adresei.
4. Putem utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
• Pentru a va inregistra si gestiona contul personal pe site;
• Pentru a va inregistra activitatea pe parcursul utilizarii softului;
• Pentru a va trimite notificari prin mesaje email referitoare la actiuni necesare utilizarii softului;
• Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme cu utilizarea softului;
• Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra si a va informa cu privire la serviciile noi sau modificate;
• Pentru a va trimite oferte de marketing, cum ar fi newslettere;
• Pentru a efectua analize cu scopul de a va furniza oferte de marketing si informatii relevante;
• Pentru a valida faptul ca aveti varsta legala pentru cumparaturi online, a va servi si a va factura comenzile dumneavoastra;
• Pentru a va trimite chestionare oferindu-va astfel posibilitatea de a influenta oferta si serviciile noastre;
• Pentru a ne testa, personaliza si imbunatati sistemele si continutul cu ajutorul carora va oferim serviciile noastre;
• Pentru a impiedica utilizarea gresita sau necorespunzatoare a serviciilor noastre;
• Pentru a ne respecta obligatiile legale;
• In scopuri statistice;
• Pentru a trimite datele catre serviciul de expediere e-mailuri pentru a permite corespondenta prin e-mail;
• Pentru a trimite datele catre serviciul de expediere corespondenta;
5. Siteul nu solicita si nu are acces la detaliile contului dumneavoastra bancar.
6. Utilizatorul nu trebuie sa furnizeze niciunul dintre datele personale solicitate. Cu toate acestea, nefurnizarea oricaror astfel de date poate impiedica siteul sa furnizeze, integral sau partial, oricare dintre serviciile sau obligatiile sale furnizate pe site si / sau utilizatorul nu va putea sa utilizeze Site-ul in mod corespunzator.
7. Datele personale ale utilizatorilor vor fi prelucrate numai pentru obiectivele siteului legal justificate, inclusiv trimiterea de informații comerciale, de exemplu prin intermediul buletinelor informative catre utilizatori. Numarul de buletine de stiri trimise de site poate varia. In orice moment, utilizatorul are dreptul sa solicite intreruperea primirii acestor informatii / oferte facand clic pe linkul de dezabonare furnizat in partea de jos a fiecarui buletin informativ sau schimband setarile utilizatorului pe site.
8. Vom pastra datele dumneavoastra atat cat este necesar pentru a indeplini scopurile de mai sus sau atat cat ne impune legea. Dupa aceea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse.
Retragerea consimtamantului
9. Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a-si retrage consimtamantul in privinta prelucrarii datelor sale personale in orice moment.
10. Daca persoana vizata doreste sa-si exercite dreptul de retragere a consimtamantului, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze orice angajat al S.C. Saint Angel S.R.L..
VII. Destiantarii datelor personale colectate
1. Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele dumneavoastra in scopuri de marketing. Datele care sunt transferate catre terti sunt folosite doar pentru a va furniza serviciile mentionate mai sus, spre exemplu catre alte companii din grupul nostru, catre agentii si furnizori de servicii, daca ne vindem afacerea ori in cazurile in care suntem obligati prin lege sa transmitem informatii sau daca consideram ca este necesara o actiune pentru frauda, criminalitate cibernetica sau pentru a proteja site-ul, drepturile, siguranta personala.
2. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de care S.C. Saint Angel S.R.L. si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
• angajatii responsabili de siteul web pe care ati efectuat transmiterea datelor dumneavoastra prin completarea de formulare, realizarea contului de client, plasarea comenzii sau a solicitarii de retur;
• angajatii responsabili de procesarea comenzilor si solicitarilor plasate;
• tertilor si/sau angajatii responsabili de realizarea serviciilor de marketing direct, publicitate sau de relatii cu clientii;
• tertilor responsabili de procesarea cardurilor de credit pentru plata comenzilor cu cardul;
• departamentelor interne de procesare a comenzilor, evaluare a comportamentului clietului, monitorizarii siteului web, pentru realizarea de profiluri, statistici si analize;
• transportatorilor pentru efectuarea corespondentei, a comunicarilor si livrarea comenzilor solicitate;
• tertilor implicati in indeplinirea scopului vizat pentru persoanelor vizate.
3. Conform legislatiei in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor (de a fi uitat), de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
VII. Transferul datelor catre terti
1. Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele dumneavoastra in scopuri de marketing. Datele care sunt transferate catre terti sunt folosite doar pentru a va furniza serviciile mentionate mai sus, spre exemplu catre alte companii din grupul nostru, catre agentii si furnizori de servicii, daca ne vindem afacerea ori in cazurile in care suntem obligati prin lege sa transmitem informatii sau daca consideram ca este necesara o actiune pentru frauda, criminalitate cibernetica sau pentru a proteja site-ul, drepturile, siguranta personala. De asemenea, putem dezvalui statistici agregate despre vizitatorii site-ului nostru pentru a descrie serviciile noastre potentialilor parteneri (agenti de publicitate, sponsori) si alte parti terte cu reputatie si pentru alte scopuri legale, dar aceste statistici nu vor conține informatii de identificare personala .
2. In general, va transferam datele doar in interiorul companiei noastre, S.C. Saint Angel S.R.L. si catre partenerii / tertii implicati in procesarea / livrarea comenzilor plasate/returnare, pentru a rezolva cererile de oferta, solicitarile pentru anumite servicii solicitate, sau catre companiile care se ocupa cu marketingul direct si realtia cu clientii (asistenta online, sms, email, telefon) – daca ati optat pentru aceste servicii.
3. Aceasta inseamna ca informatiile pot fi prelucrate si de alte persoane juridice din cadrul Grupului – din care S.C. Saint Angel S.R.L. face parte. Cu toate acestea, o astfel de prelucrare este limitata in masura necesara pentru scopurile definite in aceasta declaratie de confidentialitate a datelor sau la care o alta persoana juridica care actioneaza in calitate de furnizor de servicii / procesator trebuie sa urmeze instructiunile date de controlor.
4. In acest context, uneori folosim furnizori de servicii (localizati in Romania si Germania) care prelucreaza date in numele nostru (de exemplu, proiectarea si dezvoltarea de software / platformei siteului web sau pentru a sprijini procesarea cererilor clientilor, servicii de marketing si call center, servicii de realtii cu clientii – asistenta online si callcenter, servicii de transmitere de newsletter, oferte, noutati, etc).
5. In aceste cazuri, informatiile sunt transferate tertilor pentru a permite prelucrarea ulterioara. Furnizorii externi de servicii sunt selectati cu atentie si auditati la intervale regulate pentru a asigura protectia vietii private si respectarea prevederilor Regulamentului EU 2016/679 – GDPR.
6. Acesti furnizori de servicii / procesatori sunt obligati prin instructiuni. In acest sens, acestea sunt supuse cerintelor noastre, care includ prelucrarea datelor dumneavoastra exclusiv in conformitate cu instructiunile noastre si in conformitate cu Legea privind protectia datelor aplicabila. In special, acestia sunt obligati contractual sa va trateze datele cu confidentialitate stricta si nu au voie sa proceseze date in alte scopuri decat cele convenite.
VIII. Transferul datelor catre procesatorul conform Art. 28 (1) GDPR.
1. S.C. Saint Angel S.R.L. va respecta informatiile confidentiale pe care le furnizati si va asigura de faptul ca nu va vinde, nu va cesiona, nu va inchiria si nu va face barter cu listele de e-mailing sau datele personale ale dumneavoastra.
2. In afara de precizarile de mai sus, va anuntam ca daca va fi necesar, vom transfera datele dumneavoastra personale autoritatilor de urmarire penala si, daca este cazul, partilor terte vatamate, fara consimtamantul dumneavoastra explicit, atunci cand acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizarii ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmarirea penala. Cu toate acestea, un astfel de transfer va avea loc numai daca exista dovezi concrete de comportament ilegal sau de utilizare necorespunzatoare. Transferul datelor dumneavoastra poate avea loc, de asemenea, in cazul in care acest lucru contribuie la respectarea conditiilor de utilizare sau a altor acorduri. De asemenea, suntem obligati legal sa furnizam informatii la anumite organisme publice, la cerere. Acestea cuprind autoritatile de urmarire penala, autoritatile care pun in judecata infractiunile care se sanctioneaza cu amenda si autoritatile financiare.
3. Transferul acestor date se bazeaza pe interesul nostru legitim in combaterea utilizarii abuzive, urmarirea penala a actelor criminale si asigurarea, afirmarea si executarea revendicarilor, cu exceptia cazului in care interesele noastre sunt suprasolicitate de drepturile si interesele dumneavoastra in protectia datelor dumneavoastra personale. 6 (1) lit. f GDPR.
IX. Transferul datelor intentionat catre tari terte
1. In prezent, transferul de date catre tari terte nu este planificat. In caz contrar, vom stabili conditiile legale necesare. In special, veti fi informati cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, in conformitate cu cerintele legale.
X. Securitatea datelor colectate
1. Confidentialitatea si protectia informatiilor colectate de la dumneavoastra sunt de o importanta vitala pentru noi. S.C. Saint Angel S.R.L. nu ofera informatia colectata unor terti fara consimtmantul dumneavoastra expres si prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor nostri, pe care o vom oferi catre terte retele de publicitate sau catre siteuri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o informatie identificabila personal despre nici un utilizator individual.
2. S.C. Saint Angel S.R.L. ia masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale pe care le furnizati S.C. Saint Angel S.R.L. de manipularea accidentala sau intentionata, pierderea, distrugerea sau accesul partilor neautorizate, impotriva accesului neautorizat, distribugerii sau pierderii accidentale a datelor. Acest lucru se aplica si in cazul oricaror servicii externe achizitionate. Verificam eficacitatea masurilor noastre de protectie a datelor si le imbunatatim in mod continuu in conformitate cu dezvoltarea tehnologica. Orice date personale introduse sunt criptate in timpul transferului folosind un proces securizat de criptare.
3. Accesul dumneavoastra la anumite servicii si informatii din cadrul siteului este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. S.C. Saint Angel S.R.L. nu va va cere niciodata parola conturilor dumneavoastra in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim deci sa nu dezvaluiti aceasta parola peroanelor care va cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil, trebuie sa va amintiti sa semnati “deconectare” / “log off” / “sign out” din contul dumneavoastra in platforma online oferite de S.C. Saint Angel S.R.L. , la sfarsitul fiecarei sesiune de utilizare a acestora. Va sfatuim de asemenea sa inchideti fereastra browserului in care ati lucrat la sfarsitul navigarii dumneavoastra in siteurile sau serviciile furnizate de S.C. Saint Angel S.R.L. .
XI. Durata pastrarii datelor
1. Pastram datele dumneavoastra personale numai atata timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv in scopul satisfacerii oricaror cerinte legale, contabile, de raportare sau de arhivare.
2. Pentru a determina perioada de pastrare adecvata pentru datele cu caracter personal, consideram valoarea, natura si sensibilitatea datelor personale, riscul potential de vatamare cauzat de utilizarea neautorizata sau divulgarea datelor dumneavoastra personale, scopurile pentru care procesam datele dumneavoastra personale si putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace si cerintele legale aplicabile.
3. Suntem obligati din punct de vedere legal sa pastram informatii de baza despre clientii nostri (inclusiv date de contact, identitate, date financiare si de tranzactii) timp de 5 ani dupa ce acestia inceta sa mai fie clienti in scopuri fiscale.
4. In anumite circumstante, ne puteti cere sa stergeti datele: consultati mai jos informatii suplimentare din prezentul document.
5. Pentru datele cu caracter personale a caror perioada de pastrare nu este specificata in mod expres, durata de pastrare a datelor va fi de 5 ani.
6. Dupa aceasta perioada, datele cu caracter personal vor fi sterse, iar restul informatiilor conexe vor fi anonimizate si utilizate in scop de statistic si analiza interna.
7. Ne rezervam dreptul de a anonima datele dumneavoastra personale (astfel incat sa nu mai poata fi asociate cu dumneavoastra) in scopuri de cercetare sau statistice, caz in care putem utiliza aceste informatii pe o perioada nelimitata, fara a va anunta in prealabil.
8. Operatorul de date S.C. Saint Angel S.R.L. prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului de stocare sau, in masura in care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alti legislatori in legile sau reglementarile carora li se aplica operatorului.
XII. Stergerea datelor cu caracter personal
1. Legislatia a definit numeroase perioade si obligatii de pastrare a datelor. La sfarsitul acestor perioade, datele relevante vor fi sterse in mod obisnuit. Datele care nu sunt afectate de perioadele de depozitare si obligatiile de mai sus sunt sterse sau anonime imediat ce scopurile definite in aceasta declaratie de confidentialitate privind datele nu mai sunt aplicabile. Cu exceptia cazului in aceasta declaratie de confidentialitate a datelor include si alte prevederi care nu respecta dispozitiile privind stocarea datelor, vom stoca toate datele pe care le colectam atata timp cat acestea sunt necesare pentru scopurile de mai sus pentru care au fost colectate.
2. In cazul in care scopul depozitarii nu este aplicabil sau daca expira o perioada de depozitare stabilita de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt in mod obisnuit blocate sau sterse in conformitate cu cerintele legale.
3. Dupa expirarea perioadei de pastrare a datelor, datele cu caracter personal vor fi sterse, iar restul informatiilor conexe vor fi anonimizate si utilizate in scop de statistic si analiza interna.
XII. Utilizarea altor date si stergerea datelor
1. Orice prelucrare sau utilizare ulterioara a datelor dumneavoastra personale va fi efectuata, in general, numai in masura permisa in baza unei reglementari legale sau in cazul in care v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor sau utilizarea datelor. In cazul unei prelucrari ulterioare in alte scopuri decat cele pentru care datele au fost colectate initial, va vom informa despre aceste alte servicii si va vom furniza toate celelalte informatii importante inainte de prelucrarea ulterioara.
Subpaginile si subdomeniile siteului
2. Responsabilitatea pentru instrumentele online de pe subpaginile siteului www.job-agency.ro sunt in responsabilitatea.
S.C. Saint Angel S.R.L.
CIF 21700260
REG. Com. J26/859/2007
Str. Violetelor nr. 13C, Loc. Nazna
jud. Mures, România
www.job-agency.ro
XIII. Identificarea si urmarirea penala a utilizarii abuzive
1. Vom stoca orice informatie pentru identificarea si urmarirea penala a abuzului, in special a adresei dumneavoastra IP, pentru o perioada maxima de 7 zile. Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim in pastrarea datelor dumneavoastra timp de 7 zile este de a asigura functionarea site-ului nostru web si a afacerii tranzactionate prin intermediul acestui site si pentru a putea lupta impotriva atacurilor cibernetice si a actiunilor similare rau-intentionate. Dupa caz, este posibil sa folosim informatii anonime pentru a adapta designul site-ului nostru la nevoile utilizatorilor.
XIV. Protectia datelor pentru cereri si procedurile de aplicare
1. Operatorul de date colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale solicitantilor in scopul procesarii procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuata si electronic. Acesta este cazul, in special, in cazul in care un solicitant depune la operator un dosar corespunzator al cererii prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Daca operatorul de date incheie un contract de munca cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate in scopul procesarii raportului de munca in conformitate cu cerintele legale. Daca nu este incheiat un contract de munca cu solicitantul de catre operator, documentele de cerere vor fi sterse automat la doua luni de la notificarea deciziei de refuz, cu conditia ca nici un alt interes legitim al operatorului sa nu se opuna stergerii.
XV. Cookies
1. Paginile Internet ale solutiilor S.C. Saint Angel S.R.L. utilizeaza module cookie. Cookie-urile sunt fisiere text care sunt stocate intr-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.
2. Prin utilizarea cookie-urilor, solutiile S.C. Saint Angel S.R.L. pot oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fara setarea cookie-urilor.
3. Prin intermediul unui cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate in functie de utilizator. Cookie-urile ne permit, dupa cum am mentionat anterior, sa recunoastem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoasteri este de a usura utilizarea de catre utilizatori a site-ului nostru web.
4. Persoana vizata poate, in orice moment, sa impiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setari corespunzatoare a browserului de internet utilizat si poate astfel sa refuze definitiv setarea cookie-urilor. In plus, cookie-urile deja setate pot fi sterse in orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil in toate browserele de Internet populare. Daca persoana vizata dezactiveaza setarea cookie-urilor in browserul de internet utilizat, nu toate functiile site-ului nostru pot fi utilizate in totalitate.
5. Cookie-urile ne permit, de asemenea, sa analizam utilizarea site-ului nostru. Acestea nu includ date personale si nu va pot identifica pe site-uri terte – inclusiv cele ale furnizorilor de servicii de analiza.
Politica de cookie-uri servește exclusiv pentru buna funcționare a Site-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru informaţii detaliate privind politica de cookies, vă rugăm să accesaţi secţiunea „POLITICA DE COOKIES” disponibilă pe Site


Procesare date personale pt contract de consultanta

 

Procesarea datelor se realizeaza conform prevederilor prezentului document. (vezi mai sus Termeni si conditii & Politica de Confidentialitate)